ที่พัก / บริการ
เรือนพัก ม่านทะเล รีสอร์ท
เปิดให้บริการที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบธรรมชาติ
บริเวณห้องพักสามารถชมบรรยากาศภายในตัวเมืองสงขลา รวมทะเลทั้ง 2 ฝั่ง
คือฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลสาบ ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน
ทุกห้องเป็นห้องปรับอากาศ มีตู้เย็น และโทรทัศน์
สำรองห้องพักติดต่อ 088-7880028
อัตราค่าบริการ
ห้องพักมี 4 หลัง หลังละ 5 ห้อง  600 บาท / คืน

    

ร้านอาหาร ม่านทะเล
เปิดให้บริการร้านอาหาร พร้อมห้องประชุมสัมมนา นักท่องเที่ยวสามารถชมบรรยากาศภายในตัวเมืองสงขลารวมทะเลทั้ง 2 ฝั่ง
คือ ฝั่งอ่าวไทย และฝั่งทะเลสาบ ได้อย่างชัดเจน ทั้งกลางวันและกลางคืน เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบธรรมชาติ
สอบถามรายละเอียดได้ที่ 088-7880028
บริการจัดเลี้ยงเป็นหมู่คณะ ราคา / วัน
บริเวณร้านอาหาร รองรับได้ ประมาณ 150 คน สอบถามเพิ่มเติม
ห้องประชุมสัมมนา (ห้องเล็ก) รองรับได้ ประมาณ 50  คน 1500 บาท
ห้องประชุมสัมมนา (ห้องใหญ่) รองรับได้ ประมาณ 120 คน 2000 บาท


  
  

 

ค่ายพักแรม
อัตราค่าบริการค่ายพักแรมสวนสัตว์สงขลา องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์(บาท) / 1 คน
ระดับ / ประเภท 2 วัน 1 คืน 3 วัน 2 คืน 4 วัน 3 คืน
   1. ประถมศึกษา 80 100 120
   2. มัธยมศึกษาตอนต้น 100 120 140
   3. มัธยมศึกษาตอนปลาย 120 140 150
   4. อุดมศึกษา/ครู อาจารย์ผู้นำคณะ 150 180 200
   5. ครู-อาจารย์/เจ้าหน้าที่สถาบัน  
หน่วยงานภาครัฐ ประชาชนทั่วไป
170 200 230
* เรือนพักเดี่ยว มีบริการ พัดลม / เครื่องปรับอากาศ / โทรทัศน์ / ตู้เย็น พร้อมเฟอร์นิเจอร์ทุกหลัง มีจำนวน 5 หลัง หลังละ 400 บาทต่อคืน (1 หลังพักได้ 2 คน)
อัตราค่าบริการ ประกอบด้วย
1. ค่าบัตรผ่านประตูเข้าเที่ยวชมสวนสัตว์/ส่วนบริการต่าง ๆ เช่น สวนน้ำ
2. ข้าชมการแสดงความสามารถของสัตว์ จำนวน 3 กิจกรรม (การแสดงวิถีชีวิตสัตว์ป่า พาเหรดเพนกวิน การให้อาหารเสือ)
สามารถเลือกชมได้ตามรอบเวลาการแสดง
3. กิจกรรมนันทนาการ/แคมป์ไฟ
4. บริการที่พัก  และอาคารเอนกประสงค์ 

 

รถบริการนำชม
การบริการรถนำชมภายในสวนสัตว์สงขลา พร้อมวิทยากร อัตราค่าบริการ/บาท
ผู้ใหญ่ 20
เด็ก 10

     

@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)