ติดต่อสวนสัตว์สงขลา
   ฟอร์มติดต่ออัตโนมัติ  (Contact Form)

 *** โรงเรียนที่สนใจจองเป็นหมู่คณะ ***

ติดต่อ เบอร์ 086-498-3693 เบอร์ ฝ่ายให้การศึกษา

ที่อยู่ที่ติดต่อ

สวนสัตว์สงขลา  เลขที่ 189 ม.5 ถ.สงขลา - นาทวี ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000  

e-mail : 
songkhlazoo55@gmail.com

 
      ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
          - งานธุรการ    โทรศัพท์     0-7459-8838–9
          - งานพัสดุ    มือถือ         063-739-4385
          - งานการเงิน    มือถือ         063-739-4381
          - งานบัญชี    มือถือ         063-739-4386
     โทรสาร       0-7459-8840
 
     ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและประชาสัมพันธ์    
     โทรศัพท์     0-7459-8555
     มือถือ         08-6498-1447
 
     ฝ่ายการศึกษา    มือถือ        063-739-4382, 08-6498-3693
     ฝ่ายบำรุงสัตว์    มือถือ        063-739-4376
     ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์    มือถือ        063-739-4379
     ฝ่ายอนุรักษ์ วิจัย และสุขภาพสัตว์    มือถือ        063-739-4383, 063-739-4384           
     สถานีวิทยุ Zoo Radio (FM 107.25 MHz.)    โทรศัพท์     063-739-4375
     ร้านอาหาร (ครัวม่านทะเล)     มือถือ        086-490-4256 , 083-536-9955
     ที่พัก (ม่านทะเลรีสอร์ท)     มือถือ        098-671-2611
     ซุ้มขายบัตร     มือถือ        063-739-4380
@2016 Songkhla Zoo Official Site All Right Reserved. Production & Site by Banrao Corp. (www.Gimyong.com)